Att ha ont i hälsenan är ett vanligt besvär och det kan innebära att du har drabbats även hälseneinflammation. När man har inflammation i hälsenan är det vanligt att man har ont och upplever obehag. Det är även vanligt att hälseneinflammation ger svullnad och man kan även uppleva att hälsenan är stel och öm. Hälseneinflammation… Read More


Hälseneinflammation eller hälseneproblem är ett vanligt besvär som skapar obehag och smärta i hälsenan. Hälseneinflammation kan också ge svullnad och stelhet. Hälseneinflammation brukar vanligtvis drabba de som är fysiskt aktiva som främst håller på med löpning eller andra sporter som involverar mycket rotation. Men det är något som även kan drabba alla, även om man… Read More


Severs Skada är ett tillstånd som främst drabbar barn i 9-15 års ålder. Severs skada innebär en överbelastningsskada i hälbenets tillväxtzon. Barn som drabbas brukar oftast vara fysiskt aktiva och båda hälarna kan drabbas samtidigt. Severs skada, som även känd som calcaneal apophysitis är en smärtsam bensjukdom som orsakas av inflammation i tillväxtplattan som sitter i hälen. Smärtan… Read More