Att ha ont i hälsenan är ett vanligt besvär och det kan innebära att du har drabbats även hälseneinflammation. När man har inflammation i hälsenan är det vanligt att man har ont och upplever obehag. Det är även vanligt att hälseneinflammation ger svullnad och man kan även uppleva att hälsenan är stel och öm. Hälseneinflammation… Read More