Plattfot innebär att fotens längsgående fotvalvet (hålfoten) är nedsjunket. Du kan se att du är plattfotad genom att om du skulle ta ett avtryck av dina fötter och du i princip kan se hela din fotsula i avtrycket vet du att du är plattfotad. Plattfothet är ärftligt och fotvalvets låga ställning kan även medföra överdriven pronation – att… Read More